Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies seksueel misbruik in de sport

In het jeugdbeleid van de gemeente heeft de veiligheid van het kind terecht hoge prioriteit.

Helaas blijkt uit het Rapport van de Onderzoekscommissie de Vries “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport”, dat aandacht voor dit thema nog een groot taboe is in de sportwereld.

De aanbeveling in het rapport luidt; “Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. De grote discrepantie tussen het aantal gevallen van seksuele intimidatie en misbruik en het geringe aantal meldingen, en het magere effect daarvan, vraagt om een breed scala aan verbeteringen.” Wij vragen daarom uw aandacht voor het bespreekbaar maken van dit thema.

ASD 20180003

Lees hier het advies
Lees de reactie