Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Pleidooi voor meer betrokkenheid en diversiteit

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft gemerkt dat we met elkaar in Oss nog niet genoeg hebben kunnen doen voor weinig zichtbare groepen mensen die onze  aandacht waarschijnlijk het hardste nodig hebben. We willen deze burgers wel gaan bereiken, daar maken we een speerpunt van. We vinden dat luisteren en inleven in de problemen van de burger de nieuwe standaard moet zijn. Dat regels en wetten er zijn om dienstbaar te zijn aan de burger. De Adviesraad Sociaal Domein hoopt hiermee de kloof tussen de wereld van beleid en het persoonlijk ervaren van maatschappelijke uitsluiting en achterstand te verkleinen.

ASD 20180001

Lees hier het advies