Privacyverklaring

Wie zijn we

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Stichting Adviesraad Sociaal Domein, gevestigd aan Postbus 5 5340 BA Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 5
5340 BA Oss
T:06 25274240
www.asd-oss.nl
info@asd-oss.nl

Reacties

In verband met de hoeveelheid spam, hebben we de mogelijkheid om te reageren uitgezet. Onze nieuwsberichten verschijnen echter ook op onze social media kanalen. Daar kan op gereageerd worden. We bekijken regelmatig de reacties onder deze berichten. De links naar onze socials zijn onderaan elke websitepagina te vinden.

Media

We gebruiken voornamelijk media die we óf hebben aangekocht, óf door ons zelf is geproduceerd. Ben je zichtbaar op een van deze afbeeldingen of video’s, en is dat niet gewenst, neem dan contact op met ons via info@asd-oss.nl of via redactie@asd-oss.nl.

Cookies

Functionele cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Stichting Adviesraad Sociaal Domein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. WordPress en Google Analytics.

Voor beheerders en redacteuren

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Adviesraad Sociaal Domein verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via adviesraadsociaaldomein@oss.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie we je gegevens delen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Adviesraad Sociaal Domein verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Ledenadministratie

Nieuwsbrieven

We maken gebruik van een nieuwsbrievendienst. Deze is in Nederland gevestigd en voldoet aan de geldende Europese wetgeving.

Content op de website

Alle leden zijn akkoord gegaan met het publiceren van hun pasfoto en mailadres op deze website. Indien dit voor nu of in de toekomst niet het geval is, worden deze leden niet genoemd op de website.

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Adviesraad Sociaal Domein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Adviesraad Sociaal Domein) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Adviesraad Sociaal Domein verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stichting Adviesraad Sociaal Domein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang we je gegevens bewaren

Nieuwsbrieven

De gegevens (mailadres met eventuele voor- en achternaam) worden bewaard tot het opzeggen van het lidmaatschap. Daarna worden deze verwijderd.

Lidmaatschap ASD

Zolang er enigszins betrokkenheid blijft met de ASD (lidmaatschap of adviseurschap), worden de verstrekte gegevens bewaard. Daarna worden ze verwijderd.

Website

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (redacteuren en beheerders), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@asd-oss.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Adviesraad
Sociaal Domein zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek
reageren.

Gegevens die we moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden zijn uitgezonderd.

Stichting Adviesraad Sociaal Domein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Adviesraad Sociaal Domein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@asd-oss.nl.