Labels 20190003

1 post

Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Mantelzorg

De ASD OSS is sinds kort gestart met integrale werkgroepen. Een van deze werkgroepen is de werkgroep mantelzorg.
Wij hebben aangaande het beleid Mantelzorg in de kenniskring Wmo een uitleg gehad van de ambtenaar op dit dossier. Het verhelderend en prettig overleg leidde wat ons betreft tot de conclusie dat het beleid uit 2016 na enige jaren ervaring er mee opgedaan te hebben bijstelling behoeft.