Labels Wias

8 posts

Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies concept Beleidskader Armoede en Schulden 2020 – 2024

Wij vinden het positief dat het beleid voor armoede en schulden samengevoegd is. Geldzorgen, armoede en schulden hangen samen en hebben dezelfde impact op het leven van inwoners. Daarnaast zijn geldzorgen, armoede en/of schulden vaak niet de enige zorgen en problemen die inwoners hebben. We lezen terug dat u met dit beleid een andere benadering kiest waarbij de inwoner steeds meer centraal komt te staan.