Tandzorg op Maat Oss

Tandzorg op Maat

Gebitsproblemen

Heb je een laag inkomen, en/of heb je schulden, dan schiet het oplossen van gebitsproblemen er bij in.

Het wordt niet vergoed als je geen aanvullende zorgverzekering hebt. En vaak heb je die niet, want dat is te duur. Dus blijf je zitten met een klapperend en kapot gebit. Gaatjes in de tanden worden groter en groter en voordat je het weet is er echt niets meer te lachen voor je. 

Tandzorg op Maat

Daarom is het project Tandzorg op Maat (ToM) in 2018 opgestart. Stichting Met Elkaar Oss tegen Armoede en lokale tandartsen in Oss werken daarin nauw samen. Per 14 januari 2019 kunnen mensen met een laag inkomen en/of schulden hier terecht. Ze moeten wel grote gebitsproblemen hebben. 

Een consulent van de gemeente bekijkt het behandelplan van de eigen tandarts. Twijfelt deze consulent, dan gaat het behandelplan naar het screeningsteam van ToM. Dit screeningsteam bestaat uit 2 gepensioneerde en 2 prakticerende tandartsen. Zij bekijken of het behandelplan haalbaar is. Wanneer het plan te duur en niet noodzakelijk is bespreekt het team dit met de eigen tandarts. Het plan wordt zo nodig aangepast en uitgevoerd door de eigen tandarts. De kosten worden betaald via de bijzondere bijstand.

Hier tref je meer info aan of vraag naar Tandzorg op Maat bij je gemeentelijke contactpersoon!