Thema mantelzorg

In het najaar van 2024 organiseren wij een aantal bijeenkomsten rondom het thema Zorg voor Elkaar (mantelzorg). Deze bijeenkomsten worden in een tiental wijk-, buurt- en dorpshuizen georganiseerd in de gemeente Oss.

Wie zijn wij?

Voluit zijn wij de Adviesraad Sociaal Domein Oss. Een mondvol, daarom korten wij het altijd af met de letters ASD. Wij zijn een onafhankelijke stichting die het college B&W van de gemeente Oss gevraagd en ongevraagd advies geeft. Zoals onze naam al aangeeft, dat doen wij voor het Sociaal Domein. Onze stichting bestaat uit vrijwilligers. En nee, we zijn niet van de gemeente Oss. Meer over ons weten en wat het sociaal domein inhoud?

Wat is ons doel?

Met behulp van onze adviezen hopen we het sociaal domein toegankelijker te maken voor iedereen. Veel gaat er al goed, maar het kan altijd beter. Wij gaan op zoek naar knelpunten. Waar gaat iets niet goed, zijn er oplossingen? Deze signalen zetten we om in adviezen.

Thema Zorg voor Elkaar

Zoals al aan het begin is geschreven is ons thema dit keer Zorg voor Elkaar (mantelzorg). Met mantelzorg heeft bijna iedereen wel eens te maken. Soms weten mensen niet eens dat ze mantelzorg geven. Omdat ze het vanzelfsprekend vinden. Je zorgt toch voor elkaar? En dat is vaak ook logisch. Toch kan mantelzorg op een gegeven moment zorgen voor moeilijke situaties. Zo moeilijk dat de mantelzorger er zelf ook aan onderdoor gaat. Of bijna. Waar loopt zo’n mantelzorger tegenaan? Wat zijn de pijnpunten? Kan het beter? Wat kan de gemeente doen om de mantelzorger te ontlasten? Welke informatie ontbreekt er?

Zoals je ziet zijn er heel veel vragen. Omdat 1 op de 10 mantelzorgers op hun tandvlees lopen, daarnaast ook nog eens 1 op de 7 het mantelzorgen heel zwaar vinden, willen wij op zoek gaan naar handvatten voor een ongevraagd advies aan het college B&W van Oss.

Op de koffie bij de ASD

We gaan in het najaar een aantal bijeenkomsten met mantelzorgers organiseren. Kleinschalig in alle wijkcentra. Zo’n 11 keer in het totaal. Tijdens die bijeenkomsten willen we (met een kopje koffie, thee en iets lekkers) laagdrempelig en informeel horen wat er speelt op het gebied van mantelzorg in de gemeente Oss.

In samenwerking met de wijkcoördinatoren en wijkraadvoorzitters nodigen we een aantal mensen uit waarvan we denken dat ze op een constructieve wijze bij kunnen dragen aan een advies over mantelzorg. Daar hoef je niet voor geleerd te hebben, je eigen ervaring meenemen is voldoende.

Op deze pagina zullen we informatie gedurende het gehele traject gaan toevoegen. Met antwoorden op vragen, links naar handige adressen en meer.

Maar, we moeten wel aangeven dat we de individuele problemen niet kunnen oplossen. Misschien dat we je kunnen helpen door je door te verwijzen naar partijen die je wel kunnen helpen, maar dat is niet ons doel en onze opzet.

Heb jij recente ervaringen waarvan jij vindt dat wij die moeten weten om dit te verwerken in een advies? Neem dan contact met ons op. Misschien dat we je kunnen plaatsen in een van onze bijeenkomsten. En anders kan je altijd per mail nog je ervaringen delen met ons.

En hoe gaan we verder?

Tijdens de bijeenkomsten noteren we jullie verhalen. Anoniem. Ook proberen we korte citaten te verzamelen om ons advies kracht bij te zetten. Ook dit is anoniem. Want we willen natuurlijk je wel de gelegenheid geven om je verhaal vrij en veilig met ons te kunnen delen.

Als we alles hebben verzameld gaan we kijken of er meerdere ervaringen zijn die over hetzelfde gaan. Die verwerken we sowieso in het advies. De resultaten worden in ieder geval met de deelnemers gedeeld. Maar ook met die mensen die graag hierover op de hoogte gehouden willen worden en hun mailadres met dat doel bij ons achtergelaten hebben.

Het advies wordt gegeven, en dan?

Normaal gesproken stopt het dan. Voor ons in ieder geval. Het is dan aan het college en de gemeenteraad om iets met het advies te gaan doen. Maar we hebben nauw contact met de beleidsambtenaar mantelzorg die ons op de hoogte houdt van de vervolgstappen.

Meedoen?

We kunnen je niet beloven of je kunt deelnemen aan een van de bijeenkomsten. Deze zijn kleinschalig van opzet en al gauw vol. Maar we zijn wel heel benieuwd naar je verhaal. Voel je vrij je verhaal elektronisch via de mail aan ons toe te vertrouwen. De verwerking ervan is altijd anoniem. We delen jouw persoonlijke gegevens niet.

Wat voor ons van belang is, is dat het te maken heeft met de gemeente Oss, zich in de laatste 1 à 2 jaar heeft afgespeeld, welk probleem er speelde en hoe de gemeente Oss er mee is omgegaan.

Wij kijken er dan naar of het iets is voor de landelijke politiek of dat het een manco is binnen het gemeentelijke beleid. Voor de onderwerpen die voor de landelijke politiek bestemd zijn, zullen we aan B & W vragen of ze deze zelf willen doorzetten.

Mail naar info AT asd-oss.nl onder vermelding van Thema Zorg voor Elkaar.

Alvast onze hartelijke dank!