Wmo

Wmo - ASD

Wmo algemeen

  • Per Saldo; de vereniging voor en door mensen met een PGB
  • CAK; dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert (Wlz, Wmo, Schengenverklaringen, verdragsgerechtigden, NCP
  • CIZ; Centrum Indicatiestelling Zorg
  • VGN; Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Wat regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Huishoudelijke hulp

Problemen met de Wmo

Leven met een beperking

  • Meerkosten; handicap of ziek? Deze website geeft tips om geld te besparen of terug te vragen.
  • Ieder(in); Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • Coalitie voor inclusie; hoe toegankelijk is Nederland? Iedereen moet kunnen mee doen volgens het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap

Vervoermogelijkheden:

  • Vervoer in de gemeente Oss. Ook voor vervoer op maat door vrijwilligers.
  • Regiotaxi,  als je een beperking hebt en niet met bus of ander vervoer kunt reizen, dan kan je met een Wmo-pas tegen een gereduceerd tarief reizen met de regiotaxi.

Zorgorganisaties: